2008-03-28

Ett stort TACK........

Ett stort tack till alla på Feiring.
Mina 4 veckor kom och försvann,
jag tackar dom som varit med
för att göra så att jag och alla i min grupp fått
ett ovärderligt minne för livet.
Samt kunskaper om vår egen kropp.

Inga kommentarer: