2008-04-14

Trodde det värsta.............

Morrn.
Jag fick brev från Feiring, ang. epikrise ?
Vad var detta?
Låter som om det skulle vara jättefarligt, men det varken syns eller gör ont!

Klart som bläck, som man säger där jag bor.

Epikris, svenska versionen 1
I samband med utskrivningen skickas omvårdnadsepikris och medicinsk snabbepikris/ epikris med behandlingsschema, samt rehabepikris till respektive mottagare. Vid utskrivningen skall en förteckning över aktuella sjukvårdsartiklar (förband o.d.) med namn/ tillverkare/ artikelnummer/ leverantör göras enligt mall, vilket är av stor betydelse och sparar tid för mottagaren

Epikris, svenska versionen 2
Med epikris avses en sammanfattande bedömning av ett sjukdomsfall. Medicinsk epikris från läkare, omvårdnadsepikris från sjuksköterska och rehabiliteringsepikris från paramedicinare. Vid utskrivningstillfället kan snabbepikris /epikris med behandlingsschema skickas och den fullständiga läkarepikrisen kan komma senare, dock senast inom 14 dag

Epikrise, norsk version 1
En epikrise er en skriftlig oppsummering av en sykdomsstatus, sykdommens årsak, utvikling, behandling og plan for videre behandling som er fremstilt etter et nærmere spesifisert sykehusopphold eller konsultasjonstilfelle. Epikrisen skal sendes til det helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølging. En epikrise omfatter vanligvis en maskinskrevet side og finnes i arkivene som et av dokumentene i en patienjournal.

Slutet gott, allting gott.

4 kommentarer:

løvetann sa...

Informasjon og litt innsyn i egen journal? Er ikke det bra? Å vite hva de skriver om deg i sine journaler og hva som blir lagret hos fastlegen din?

Unknown sa...

Hej
Jo det är jättebra, men jag hade aldrig hört ordet tidigare.

Ellers bra

Hasse

Synnøve. sa...

låter som en jättefarlig sjukdom, men det är inte så illa. Men första gången jag hörde ordet var när jag gjort MS utredning. Jag trodde jag var sjuk och bröt ihop....
Nu vet jag bättre...
Kram Synne ;D

løvetann sa...

Det er skremmende uansett plutselig å få brev fra helsevesenet etter en har vært i kontakt med de? Husker min egen reaksjon første gang jeg fikk tilsendt kopi av en epikrise. Tror at hvis en fikk info om at en ville få en kopi av brev til fastlegen, ville endel bekymmer vært unngått.